top of page

Sivan Productions

2012 2013-  

                    הפקה ובימוי של סרט תיעודי על  משפחת בנאי 

                      מעשה אברהם דרך סיפור חייו של אברהם בנאי      אחיהם המוכשר והכריזמטי של יוסי, גברי ויעקב, והציר סביבו סבב שבט הבנאים כולו במשך שנים רבות. הסרט כולל את סיפור תולדותיה ומקורותיה של "המשפחה המלכותית" של הבידור הישראלי

                   

Designed by idan maoz

IHAIM TOPOL

THE MAN&ACTOR

THE RIVLINS TRIBE

50.000

THE BANAI FAMILY

bottom of page