top of page

סיפור נודד בעולם

אקל סיון-סיון הפקות הפיק וביים סיפורים ברחבי אירופה

 שהתמקדו בנושא היהודי

דנמרק,מצרים,סקוטלנד,אנגליה,תורכיה,שבדיה,אירלנד ואיטליה

לחץ על המשבצות למטה
bottom of page