top of page

המפתח לעולם המחר

מפיק ובימאי  אקל סיון

 

שנת הפקה 2000  אורך הסרט כ 25 דק'

 

 

הסרט מתאר את שילובם של נערים יהודים וערבים העוסקים

ולומדים מדעים בצוותא משולבים בסיפורים אישיים

בפרוייקט ייחודי של פרופ' יצחק פרנס ז"ל

 באונברסיטה העברית בירושלים

בשנת 1990, מתוך הכרה בצורך לשפר את החינוך המדעי בישראל, הקים פרופ יצחק פרנס באוניברסיטה העברית מעבדות מתקדמות בהן לומדים תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים מרחבי הארץ בחסות אקדמית. המעבדות הוקמו בשיתוף עם עיריית ירושלים וקרן ירושלים, ושרתו בהצלחה עשרות אלפי תלמידים. המודל, אשר היה הראשון מסוגו בעולם, הועתק גם למדינות אחרות.

הסרט בשני חלקים

bottom of page