top of page

חוות גן העדן לסוסים בטאורנגה ניו זילנד

 

האקדמיה לרכיבת סוסים כולל סוסי ספורט וסוסי הרבעה

בעלי חוות הסוסים מישל לייק-סיון ואקל סיון מקדישים את כל יהבם בהקניית הקשר והאהבה לסוסים לכל הגילאים בקהילה החל משנת 2001

ENGLISH 

HORSE HAVEN בקרו באתר של

www.horsehaven.co.nz

חוות גן עדן לסוסים
חלום הרכיבה הופך למציאות
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את הצוות את הסוסים ואת מסלולי הרכיבה
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את מישל לייק-סיון המאמנת הראשית מאמנת את סוס ההרבעה סבבה איתני
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את אקל סיון ומישל לייק-סיון
"בקטע "מפחיד
הטוב,הרע והמכוער 
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את מישל לייק-סיון המאמנת הראשית מאמנת את סוס ההרבעה המפורסם
ICEMAN
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את מישל לייק-סיון
בסיפור חייה
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את טרופר סוס הרכיבה הנפלא
חוות גן עדן לסוסים
פגוש את רומנוף סוס הרכיבה הגדול
bottom of page