top of page

היזיוולט תורדסו םידלי תורדס ,םוסרפ יטרס ,םיישיא םיטרס ,תימדת יטרס ,םיידועת םיטרס

2 ץורעב הרדושש ןפלוא תינכות

הנושארל םהיתודובע תא םיגיצמה עונלוקל םיטנדוטס תחראמה תינכות

הבר החלצהלו םיחבשל התכז וז תינכות

 הסדרה "מבחן בד" המקורית, פרי יוזמתו של אקל סיון, שודרה כתכנית שבועית בת שעה בערוץ 2 במשך כשנה וחצי בשנים 1987-8 ונתנה במה ליוצרים צעירים בפינה היחידה בה יכלו להיחשף  

               סיון הפקות זכתה בשנת 1999 במכרז הרשות השנייה

   להפקת 25 תכניות בסדרת "מבחן בד" מפיק ובמאי אקל סיון בהנחיית מנשה נוי.הסדרה שודרה בערוץ 2 במהלך 2001 עד ל15 בינואר 2002 וזכתה לביקורות חיוביות מאד.

חזרה
bottom of page