top of page
פרח בד"ש התכנית הראשונה במינהלת ההקמה של ערוץ 2 שנת 1987
תכנית חגיגית לראש השנה תשמ"ח ד"ש של חיילים מהגבולות מלווה במיטב השירים של זמרים ולהקות מהשורה הראשונה
 
מנהל מינהלת ההקמה- אורן טוקטלי
מראיינת- שירה גרא
  (עורך- קרליטוס גורביץ (תודה לקרליטוס על עריכה יצירתית
במאי אקל סיון
הפקת אולפן פרח בדש-מכתה הוקרה לאקל מאורן
הפקת אולפן פרח בדש-שירה גרא,אקל .jpg
הפקת אולפן פרח בדש-אקל מביים בפעם הראשונ
bottom of page