top of page

גולת הכותרת הוא סיפורה של קהילת טריאסט מנקודת ראות של בחורה יהודייה הלה קרופף

שהתגלגלה לעיר הפרנצסקינית 'אסיזי' ונפגשה יחד אתנו ראשונה עם

הנזירות שהסתירו אותה ב'קלויסטר' במנזר באסיזי,מקום בו דריכת רגל גברית אסורה כל חייהן.

1995-1994          הפקת ובימוי 8 סרטים תיעודיים במסגרת הסדרה היוקרתית "סיפור נודד בעולם", אשר צולמה בארצות הבאות: איטליה, שבדיה, דנמרק, סקוטלנד, מצרים, אירלנד, אנגליה ותורכיה. הסדרה התמקדה בסיפורים אישיים ויחודיים בעולם, אשר שילבו סיפור אישי עם סיפור המקום.שודרו בערוץ 2

bottom of page