top of page

V.I.P

סרטים אישיים וסרטי משפחה

 

סיפור החיים המרגש שלך יכול להפוך לסרט אישי מרגש ומדהים

אדם ופועלו

לאחר הסרטים הקודמים שהפקנו וביימנו על פועלם של בני גאון,אהוד ברק ועוד

נשמח להפיק ולביים סרט סרט תיעודי עבור גיבור הסרט החל מתחילת דרכו ותרומתו למשפחה ולחברה

נסתייע בקטעים ארכיוניים,צילומי וידיאו וסטילס לאורך כל שנות פעילותו

סרט תיעודי שיסרוק את הביוגרפיה האישית והמקצועית של גיבור הסרט לדורות הבאים

מכיוון שלכל משפחה יש סיפור מרתק בעברה

בני המשפחה הם גיבורי הסרט בפועל.נשמח להפיק ולביים עבורכם סרט אישי-משפחתי מרגש שיהווה נכס צאן ברזל לדור הנוכחי ולדורות הבאים

סיון הפקות פונה לקהל יעד מגוון ורחב ככל האפשר בעלויות הפקה סבירות השוות לכל נפש,כאשר כל סרט בהפקה עומד בדרישות הקפדניות והמקצועיות

bottom of page