top of page
  1. 1997

  2.  הפקת ובימוי הסדרה "אני אותך זוכר" לזכר חברים  נופלים

                            בהשתתפות: גילה אלמגור

שלמה ארצי,יהורם גאון,עודד קוטלר ועוד

bottom of page